Trần Văn Đại

Trần Văn Đại

Tư Vấn Giám sát

Hiện đang nắm giữ chức vụ tư vấn giám sát.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm chuyên ngành sơn bả. Ông, Trần Văn Đại hiện đang là người quản lý chính trong lĩnh vực Sơn bả cho công ty TNHH Phoenix7 , chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, và kỹ thuật tại công trường từ dự án đến công trình dân dụng.

X