Tống Văn Đức

Tống Văn Đức

Quản lý dự án

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý Dự Án.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm chuyên ngành sơn bả. Ông, Tống Văn Đức hiện đang là người quản lý chính trong lĩnh vực sơn bả dự án cho công ty TNHH Phoenix7 , chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, và kỹ thuật tại công trường từ dự án đến công trình dự án.

X