Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học

Quản lý giám sát

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý giám sát.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm chuyên ngành thạch cao. Ông, Nguyễn Văn Học hiện đang là người quản lý chính trong lĩnh vực thạch cao cho công ty TNHH Phoenix7 , chịu trách nhiệm về tiến độ thi công, và kỹ thuật tại công trường từ dự án đến công trình dân dụng.

X