Nguyễn trung Kiên

Nguyễn trung Kiên

Giám đốc điều hành

Hiện đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành

Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học

Quản lý giám sát

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý giám sát.

Trần Văn Đại

Trần Văn Đại

Tư Vấn Giám sát

Hiện đang nắm giữ chức vụ tư vấn giám sát.

Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Quản lý nhân công

Hiện đang nắm giữ chức vụ Quản lý và điều

Tống Văn Đức

Tống Văn Đức

Quản lý dự án

Hiện đang nắm giữ chức vụ quản lý Dự Án.

X