Nguyễn trung Kiên

Nguyễn trung Kiên

Giám đốc điều hành

Hiện đang nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty TNHH Phoenix7 , định hướng phát triển văn hóa công ty.

X