Nguyễn Xuân Phúc

Nguyễn Xuân Phúc

Quản lý nhân công

Hiện đang nắm giữ chức vụ Quản lý và điều động nhân công.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm chuyên ngành sơn bả. Ông, Nguyễn Xuân Phúc hiện đang là người quản lý và điều động nhân công chính trong lĩnh vực Sơn bả cho công ty TNHH Phoenix7 , chịu trách nhiệm về tiến độ thi công sơn bả, và kỹ thuật tại công trình dân dụng.

X