Màu sơn cho người mệnh thổ

Màu sơn cho người mệnh thổ

Mệnh Thổ tượng trưng cho đất, thể hiện sự nuôi dưỡng, sinh trưởng trường tồn

Màu sơn cho người mệnh kim

Màu sơn cho người mệnh kim

Khi sơn nhà cho gia chủ có mệnh Kim, có thể sử dụng hai tông

Màu sơn cho người mệnh thủy

Màu sơn cho người mệnh thủy

Mệnh thủy là hành tượng trưng cho nước, uyển chuyển mà cũng tiềm ẩn sức

Màu sơn cho người mệnh mộc

Màu sơn cho người mệnh mộc

Dựa theo quan hệ tương sinh tương khắc trong quy luật âm dương ngũ hành.

Màu sơn cho người mệnh hỏa

Màu sơn cho người mệnh hỏa

Chọn màu sơn cho người mệnh hỏa cho gia đình bạn. Việc chọn màu sơn

X