• Project Name: Sơn bả thạch cao 23 Hàng Khoai
  • Khách Hàng: Ông, Trần Đại Nghĩa.
  • Địa Điểm: Số 23, Hàng Khoai, Hà Nội.
  • Năm Thi công: 2017
  • Giá trị hợp đồng: 350.000.000 VNĐ
  • Kiến Trúc sư: công ty cổ phần tổng công ty đầu tư và phát triển Lê Quân
  • Chỉ đạo thi công: Nguyễn Trung Kiên

Thi công Sơn bả thạch cao số 23 Hàng Khoai

Công ty TNHH Phoenix7 đã thực hiện thi công số nhà 23, Hàng khoai, Hà Nội. Do Trần Đại Nghĩa là chủ đầu tư với diện tích 1.050m2 sàn.

Với số lượng nhân viên thi công sơn bả thạch cao và chống thấm liên tục trong hơn 30 ngày. Với quy mô xây dựng 7 tầng nổi do công ty cổ phần tổng công ty đầu tư và phát triển Lê Quân thiết kế.

X