• Project Name: Nhà máy Z119
  • Khách Hàng: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Bộ Quốc Phòng MHDI1
  • Địa Điểm: Xuân Mai, Thành Phố Hà Nội.
  • Năm Thi công: 2016
  • Giá trị hợp đồng: 420.000.000 VNĐ
  • Kiến Trúc sư: Tổng Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Bộ Quốc Phòng MHDI1
  • Chỉ đạo thi công: Nguyễn Trung Kiên

Thi công Sơn Bả Thạch cao, chống thấm nhà máy Z119.

Nhà máy Z119 là nhà máy sửa chữa khí tài, trực thuộc BỘ QUỐC PHÒNG, chuyên sửa chữa cải tiến đài rada các loại.

Cùng với sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Xưởng sửa chữa ra-đa, máy chỉ huy (mang mật danh là Xưởng MZ-495) được thành lập trên cơ sở tách ra từ một bộ phận sửa chữa ra-đa, máy chỉ huy thuộc Nhà máy X10, Tổng cục Hậu cần theo Quyết định số 1154/QĐ-5 ngày 7 tháng 8 năm 1965 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần.

Nguồn: nxbqdnd.com.vn

X