• Project Name: SƠN SÀN EPOXY NGỌC TRỤC TỪ LIÊM
  • Khách Hàng: Anh Hiểu
  • Địa Điểm: Làng Ngọc Trục - Nam Từ Liêm - Hà Nội
  • Năm Thi công: 2022
  • Giá trị hợp đồng: 30.000.000 VNĐ
  • Kiến Trúc sư: Gia Phát
  • Chỉ đạo thi công: Nguyễn Trung Kiên

Thi công Sơn EPoxy tại làng Ngọc trục – nam Từ Liêm – Hà Nội.

Công ty TNHH Phoenix7 đã thực hiện thi công sơn Epoxy tầng hầm nhà anh Hiểu.

X