Trụ sở

La Phù - Hoài Đức - Hà Nội
Tel. 0972 69 0404
Email. Phoenix7vn@gmail.com

Văn Phòng Hà Nội

La Khê - Hà Đông - Hà Nội
Tel. 0936 196226 & 097269 0404
Email. Phoenix7vn@gmail.com

Văn Phòng Điện Biên Phủ

Phường Mường Thanh - TP. Điên Biên Phủ
Tel. 0972 69 0404
Email. Phoenix7vn@mail.com

Văn Phòng Thái Bình

Đông Hưng - Thái Bình
Tel. 0936 196226
Email. Phoenix7vn@gmail.com
X